top of page

Эмнэлгийн дүрслэлийн систем

Medical Imaging Systems.png

Эмнэлгийн дүрс оношилгооны системүүд нь эрүүл мэндийн байдлыг оношлох, хянах, эмчлэх зорилгоор хүний биеийг харахад ашигладаг хэд хэдэн өөр технологид ханддаг. Эмнэлгийн дүрслэлийн технологи бүр нь судалж, эмчилж буй биеийн хэсэг, болзошгүй өвчин, гэмтэл, эмчилгээний үр дүнтэй холбоотой өөр өөр мэдээллийг өгдөг.

 

Эмнэлгийн рентген туяаны хэд хэдэн аргыг ашиглаж байна, тухайлбал:

Эмнэлгийн дүрслэлийн системийн товхимол, каталог, бүтээгдэхүүний хуудас руу очихын тулд доорх тодруулсан текст дээр дарна уу.

- Кольпоскопийн систем

- Лапароскопи мэс заслын бүрэлдэхүүн хэсэг

- Ургийн доплер

- Давсагны сканнер

- Давсагны сканнерын тодорхойлолт

Манай Дуран ба дурангийн видео систем, дагалдах хэрэгсэл хуудас руу очно уу 

bottom of page