top of page

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн бүтээгдэхүүн, хангамж

Emergency Medical Products and Supplies.

AGS-Эмнэлгийн хангамж яаралтай эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн өмнөх болон яаралтай тусламжийн эмнэлгийн бүтээгдэхүүн, хангамж. Амьсгалын болон амьсгалын замын хэрэгсэл, үзлэгийн өрөөний хэрэгсэл, халдвараас хамгаалах хэрэгсэл, мэс заслын багаж, хэрэгсэл, зарим төрлийн эмнэлгийн оношлогооны тоног төхөөрөмж, зарим ортопедийн хэрэгсэл, шарх эмчилгээ эдгээх хэрэгсэл, эмнэлгийн зүү тариур, судсаар хийх эмчилгээний бараа яаралтай эмнэлгийн бүтээгдэхүүн, хангамжид тооцогддог. Манай эмнэлгийн яаралтай тусламжийн бүтээгдэхүүн, хангамжийг ISO 13485 чанарын удирдлагын тогтолцооны дагуу үйлдвэрлэдэг бөгөөд FDA болон CE гэрчилгээтэй.

 

bottom of page