top of page

ابزار چشم پزشکی و بینایی سنجی

Ophtalmology and Optometry Instruments.j

ویژگی های افتالموسکوپ ما:
لنزهای اصلاحی از 0 تا 40 و از 0 تا 20 دیوپتر
لامپ هالوژن نور سفید روشن را فراهم می کند
دسته باتری با منبع تغذیه سلول C با کلید روشن/خاموش رئوستات
محصول اقتصادی با کیفیت بالا

کاتالوگ ها و بروشورهای ما برای ابزار چشم پزشکی و بینایی سنجی برای دانلود در زیر آمده است. 

افتالموسکوپ

طرح های برچسب خصوصی و OEM از ابزار چشم پزشکی و بینایی سنجی پذیرفته می شوند.
 

مرجع. کد: OICASAAKK / SURGICALOICASALLEN

bottom of page