top of page

سیستم های تصویربرداری پزشکی

Medical Imaging Systems.png

سیستم‌های تصویربرداری پزشکی refer به چندین فناوری مختلف که برای مشاهده بدن انسان به منظور تشخیص، نظارت یا درمان شرایط پزشکی استفاده می‌شوند. هر نوع فناوری تصویربرداری پزشکی اطلاعات متفاوتی در مورد ناحیه ای از بدن که مورد مطالعه یا درمان قرار می گیرد، مربوط به بیماری احتمالی، آسیب، یا اثربخشی درمان پزشکی می دهد.

 

چندین تکنیک پزشکی اشعه ایکس در حال استفاده است، مانند:

برای رفتن به بروشورها، کاتالوگ ها و صفحات محصول سیستم های تصویربرداری پزشکی، روی متن هایلایت شده زیر کلیک کنید.

- سیستم های کولپوسکوپی

- اجزای جراحی لاپاراسکوپی

- داپلر جنین

- اسکنر مثانه

- شرح اسکنر مثانه

به صفحه آندوسکوپ‌ها و سیستم‌های ویدئویی آندوسکوپی و لوازم جانبی ما بروید 

bottom of page