top of page

ابزار و تجهیزات شنوایی سنجی

Audiometry Tools and Equipment.jpg

تجهیزات قابل اعتماد و انعطاف پذیر ضروری هستند اگر در کلینیک، بیمارستان خود کار می کنید یا در حال حرکت هستید. ما شنوایی‌سنج‌های سبک، قابل حمل و قوی و سیستم‌های مناسب ارائه می‌کنیم که از کسب و کار و کلینیک شما پشتیبانی می‌کنند و کاملاً نیازهای شما را برآورده می‌کنند. AGS-Medical مجموعه ای از تجهیزات و مواد مصرفی شنوایی سنجی را در اختیار دارد. 

منطقه تست شنوایی شناسی شامل چندین تجهیزات مختلف و ابزار ارزیابی است. تست شنوایی جامع رایج ترین تست برای ارزیابی کم شنوایی بیماران است.

لطفاً برای دانلود بروشورهای ما برای ابزارها و تجهیزات شنوایی سنجی، روی قسمت هایلایت شده زیر کلیک کنید:

- Tuning Forks برای شنوایی سنجی

طرح های برچسب خصوصی و OEM چنگال های تنظیم پذیرفته می شود.
 

جراحی کازالن

bottom of page